Tag: Artikel

Hvorfor vedtager regeringen, at syv menneskerettighedskonventioner ikke skal være dansk lov? Af Thorkild Høyer, Poul Hauch Fenger, Kaaveh Dolatshahi Piroz og Signe Poppenbøll Hansen, Levende Mennes

Etniske danskere er nævninge i områder med stor andel af indvandrere. Konsekvensen er en nedbrydning af tilliden til retssystemet. I USA er det ofte et problem, der handler om liv eller død.