Få tilsendt de nyeste indlæg, arrangementer og andre nyheder fra Levende Menneskerettigheder via vores nyhedsbrev!

Tilmeld din mailadresse nedenfor - så sender vi dig løbende aktuelt fra Levende Menneskerettigheders aktiviteter.

Levende Menneskerettigheder er Danmarks unikke vidensressourcecenter, der puster nyt og anderledes liv i menneskerettighederne.

Vision & Mission

Vores langsigtede og bærende mål er, at menneskerettighederne er levende og dynamiske og stedse bliver opfattet som almene menneskelige erfaringer og ikke som dogmatiske regler.

Vi tilstræber at nå vort mål ved at gennemføre dels vore egne aktiviteter og dels ved at vi stiller vores faciliteter til rådighed for andres aktiviteter.

Vore egne aktiviteter fokuserer på følgende områder:

  • Kurser og undervisningsaktiviteter for såvel fagfolk som den brede offentlighed.
  • Foredrag og debatmøder.
  • Gennemførelse af kampagner og projektarbejde indenfor udvalgte fokusområder.
  • Deltagelse i den offentlige debat inden for det retspolitiske område.

Vi vil ikke være smagsdommere på andres aktiviteter, så længe de forfølger samme overordnede mål som os. Alle er derfor velkomne. Vi har en række faciliteter og kan endog huse små specialudstillinger.

Menneskerettigheder er traditionelt et anliggende mellem stat og borger. Levende Menneskerettigheder vil være en pioner udi at udvikle menneskerettigheder til også at være et mellem-menneskeligt anliggende, hvor tankerne, normerne og værdierne bag menneskerettighederne skal få fodfæste. Hvor implementering og efterlevelse ikke udelukkende deponeres hos staten. Hvor menneskerettigheder ikke alene er noget staten skal acceptere og facilitere for borgere, men også noget, hvor borgerne, rettighedshaverne, får en aktiv og ansvarlig rolle at udfylde.

Centeret har en bestyrelse, hvis formand er centerets stifter, advokat Thorkild Høyer (H).

Advokat Kristian Braad Jensen er centerets direktør.

Økonomi

Vi er en privat oprettet organisation og modtager ingen form for offentlig støtte til vore aktiviteter. Vi ønsker ligeledes ikke, at vore synspunkter skal kunne mistænkes for at være tilpasset den ene eller den anden donor. Derimod tilstræber vi at modtage donorstøtte til helt konkrete projekter.

Beskrivelse

Vi vil arrangere debatter og kursusvirksomhed. Vi vil etablere et lille menneskerettighedsbibliotek, der vil være åbent for publikum. Vi vil lave udstillinger. Vi vil i samarbejde med alle, der har lyst til at være med, gøre hvad vi kan for at menneskerettighederne bevarer et konkret og aktuelt indhold. Og vi vil have et internationalt perspektiv. Vi vil forsøge at skabe en sammenkobling af flere forskellige tilgange til menneskerettighederne. Derfor hedder det nye center Levende Menneskerettigheder – Human Rights in Action.

Samarbejdspartnere

Ørestad Gymnasium

Politiken

Steffen Stubager

IBIS

Trekroner Revision – som vi takker for bistand med regnskab og revision.

Domstolsstyrelsen

Advokatsamfundet

Café Liva

Mike Kollöffel

Gabrielle Farah

Henrik Saxgren

ConsensusOnline

Dansk PEN

DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur 

RIKO – Rådet for International Konfliktløsning

JanusCentret

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

iBureauet

Tidsskriftet Social Kritik

International Media Support

37 GRADER

Vi takker følgende for velvillig bistand til gennemførelse af projektet:
Montana Mobile, Multiform, Andelskassen Merkurbank, DeltaLight, Træcompagniet, KP Lamper og TripTrap, samt ikke mindst arkitektfirmaet Spacefab og indretningsarkitekt Ditte Sophie Høyer.