Videnscenter

Biblioteket – der tæller over 400 fremstillinger – er et juridisk fagbibliotek vedrørende menneskerettigheder. Der er ikke hjemlån, men alle er velkomne til at benytte det på stedet. Se listen over værker her

 

Specialeplads

Kunne du tænke dig en specialeplads hos Levende Menneskerettigheder?

FHD0006P1070609P1070601P1070600

Levende Menneskerettigheder (LM) stiller efter ansøgning en eller flere arbejdspladser til rådighed i 4 til 6 måneder for specialestuderende med emner inden for menneskerettigheder.

Kontoret er placeret på Husbåden Liva II i skønne, lyse omgivelser i Nyhavn, hvor LM har hjemme. Vi arbejder med menneskerettigheder med et konkret og dynamisk udgangspunkt, hvor menneskerettigheder bliver til et anliggende mellem mennesker, og ikke kun stat og individ. Visionen er at gøre menneskerettighederne levende i vores samfund.

Med arbejdspladsen følger ret til fri afbenyttelse af LMs faciliteter, herunder  adgang til internet, printer og til LMs bibliotek. Ombord findes også køkkenfaciliteter og mindre møderum. LM vil i videst muligt omfang bistå med rådgivning og adgang til kilder.

Der vil fra LMs side ikke være nogen betingelser knyttet til legatet, bortset fra at legatmodtagerne efter specialets færdiggørelse forpligter sig til at give LM et eksemplar af specialet og deltage i et arrangement med tilknytning til specialet på LM med indbydelse af relevante gæster.

Opslag om ledige specialepladser findes på vores facebook.