Vil I være med til at præge dannelsen af unge og styrke dem som demokratiske borgere? Så er et partnerskab med LM ideelt for jer.

LM er en frivillig forening, men vores fantastiske frivillige kan ikke bære opgaverne alene. De har brug for støtte fra fonde, virksomheds- eller jurapartnere. Med et sponsorat eller partnerskab med LM er du med til, at vi bedst muligt indfrier vores mål om at levendegøre menneskerettighederne.

Udbyttet ved et partnerskab med Levende Menneskerettigheder er stort og indebærer:

  • En færdig model for jeres virksomheds image som socialt ansvarlig
  • En platform i civilsamfundet for virksomheder der ønsker at engagere sig i relevante problemstillinger og tage samfundsansvar
  • Styrket medarbejderstolthed og -loyalitet
  • Eksponering på www.levendemenneskerettigheder.dk
  • Logo-eksponering i LM-produkter (f.eks. videopodcast)

 

Støt som fond eller virksomhed

Som fond eller virksomhedspartner kan du være med til at give danske unge indblik i de demokratiske principper om retssikkerhed og forståelse for menneskerettighedernes rolle i samfundet. Du kan som virksomhedspartner bidrage med:

  • Økonomisk bidrag til udviklingen af undervisningsressourcer

 

Støt som jurapartner

Som jurapartner med Levende Menneskerettigheder kan i som advokatvirksomhed være med til at engagere unge og styrke fagligheden og interessen i det juridiske fag. Du kan som jurapartner bidrage med

  • En juridisk medarbejder der 1-2 gange årligt besøger en uddannelsesinstitution og fortæller om menneskerettigheder med LM som afsender
  • Økonomisk bidrag til udviklingen af undervisningsressourcer

 

Ønsker du at høre mere så skriv til vores projektleder på kds@levendemenneskerettigheder.dk