Få tilsendt de nyeste indlæg, arrangementer og andre nyheder fra Levende Menneskerettigheder via vores nyhedsbrev!

Tilmeld din mailadresse nedenfor - så sender vi dig løbende aktuelt fra Levende Menneskerettigheders aktiviteter.

Levende Menneskerettigheder (LM) samarbejder med fonde omkring vores løbende aktiviteter med oplysning og undervisning såvel som på konkrete projekter.

I 2016 har vi især følgende projekter, hvis succes er afhængig af støtte:

FRYGTENS PRIS?
et videns- og oplysningsprogram

LM vil med programmet ”Frygtens Pris” forstå og belyse konsekvenserne af den øgede fokus på sikkerhed i det danske samfund. Formålet er herudover at finde frem til svar på, hvordan det ovennævnte dilemma kan løses ved et ”både/og”.

Programmets første periode (2016 og første 6 måneder af 2017) er inddelt i tre faser. Fase I fokuserer på udviklingen af en debatmøderække i samarbejde med Politiken. Fase II koncentrerer sig om indsamling af indsigt fra debatmøderne og omsætning af dette til oplysnings- og undervisningsmaterialer. I fase III påbegyndes undervisningsaktiviteter for unge på navnlig gymnasiale uddannelser. Her vil LM engagere praktiserende advokater og jurastuderende i de initiativer, der planlægges.

DILEMMADEMOKRATIET: FRYGTEN FOR TERROR!
et undervisnings- og oplysningsprojekt

Dilemmademokratiet er et aktivt og engagerende simulationsspil til undervisning for unge på et gymnasialt uddannelsesniveau i Danmark. Formålet er at engagere unge i menneskerettighedsspørgsmål, der er relevante i et moderne demokrati som det danske, og som er under pres fra globaliseringens forandringsprocesser. Målet med projektet at give unge ny indsigt og udsyn for demokratiets dilemmaer. Ved at levendegøre menneskerettighederne søger projektet at opnå en ny dannelse hos unge i konteksten af vores moderne globale verden og de udfordringer den stiller dem og vores samfund overfor.

LM vil meget gerne i kontakt med fonde, der kunne have interesse i at høre mere om de præsenterede projekter.

Skriv en mail til info@levendemenneskerettigheder.dk for yderligere information.