Få tilsendt de nyeste indlæg, arrangementer og andre nyheder fra Levende Menneskerettigheder via vores nyhedsbrev!

Tilmeld din mailadresse nedenfor - så sender vi dig løbende aktuelt fra Levende Menneskerettigheders aktiviteter.

LM samarbejder gerne professionelt med virksomheder. Vi arbejder allerede målrettet med at involvere praksiserende advokater og jurister i vores undervisnings- og kursustilbud.

Andre former kan baseres på samarbejde omkring afvikling af arrangementer, hvor begge parter får et positivt udbytte. Almindelige bidrag i form af pengedonationer eller materiel er også velkomment.

Mulige samarbejdsformer:

Jura-partnerErhvervssamarbejdeSponsoraftale
icon-hammer  Partnerskaber med praktiserende advokater
Som jura-partner med LM, kan advokatvirksomheder være med til at engagere unge på gymnasiale uddannelser og styrke fagligheden og interessen i det juridiske fag. LM ønsker at give danske unge indblik i de demokratiske principper om retssikkerhed og forståelse for menneskerettighedernes rolle i samfundet i dag samt vise eleverne, hvordan retssystemet fungerer. Vil I være med til at præge dannelsen af unge og styrke dem som demokratiske borgere, der bedre forstår, udøver og tager ansvar for rettigheder og for menneskerettighederne globalt, så er et samarbejde med LM som jura-partner ideelt for jer.

Dit udbytte ved at indgå partnerskab med Levende Menneskerettigheder:

 • En færdig model for jeres virksomheds image som socialt ansvarlig
 • Styrkelse af medarbejderengagement og fastholdelse af medarbejdere
 • Styrket medarbejderstolthed og -loyalitet
 • Kontakt til civilsamfundet og undervisningsinstitutionerne
 • En færdig model for engagementet så I ikke selv skal bruge ressourcer herpå
 • Eksponering på www.levendemenneskerettigheder.dk
 • Kommunikation om jeres løbende indsats på LMs sociale medier
 • Mulighed for medarbejderarrangementer, kursustilbud og fælles events
 • Jura-partner banner til hjemmeside med link til LMs hjemmeside
 • Nyhedsbrev

I bidrager f.eks. med:

 • En medarbejder der 1-2 gange årligt besøger en uddannelsesinstitution og fortæller om menneskerettigheder
 • Økonomisk bidrag til udviklingen af undervisningsressourcer og jeres markedsføring på LM

  Samarbejde med erhvervslivet

LM samarbejder gerne med erhverslivet. Hvad et sådant samarbejde kunne indeholde, og hvilke omdrejningspunkter det kunne have, vil være baseret på fælles drøftelser mellem jer og LM.

Det afgørende er at finde omdrejningspunkter, som sikrer at samarbejdet har en gensidig interesse og tilfører både LM og samarbejdspartneren et positivt udbytte, er oplysende om menneskerettigheder og at LMs aktiviteter kan opnå støtte til gennemførelse herved. Samarbejdet kan forud, under og efter reklameres for på både LMs hjemmeside og på samarbejdspartnerens hjemmeside.

For Levende Menneskerettigheder er det af central betydning, at indgåelsen af sådanne samarbejdsaftaler styrker et fællesskab mhp. at promovere og beskytte menneskerettigheder, og opnå ressourcer, som giver mulighed for at gennemføre vores projekter.

Det sociale ansvar, der påtages i et samarbejde med LM, er ud fra et CSR sigte merværdiskabende for jeres virksomhed.

Har muligheden for samarbejde med LM fanget jeres virksomheds interesse, ser vi frem til at høre fra jer.

  Sponsorat

LM er en frivillig forening, men vores fantastiske frivillige kan ikke bære opgaverne alene. De har brug for støtte fra sponsorer. Med en sponsoraftale hos LM er du en stærk støtte og med til, at vi bedst muligt indfrier vores mål om at levendegøre menneskerettighederne.

Vi kan tilbyde:

 • En platform i civilsamfundet for virksomheder der ønsker at engagere sig i relevante problemstillinger og tage samfundsansvar
 • Mulighed for at investere i samfundet og støtte styrkelsen af menneskerettighederne, samt forbinde din virksomhed med en vigtig civilsamfundsaktør
 • Logo-eksponering på program, plakater og andet markedsføringsmateriale til LM-arrangementer
 • Logo-eksponering i LM-produkter (f.eks. videopodcast)
 • Særlig anerkendelse (f.eks. givet af værter til LM-arrangementer)
 • Mulighed for at deltage og promovere din virksomhed ved et LM-arrangement
 • Nyhedsbrev

Sponsorater kan være alt fra kaffe og sodavand ved arrangementer til finansiel støtte. Herunder er en række områder, hvor du kan hjælpe os. Har du noget andet i tankerne, er du velkommen til at kontakte os.

Debatmøderækken “Frygtens Pris?

LM afholder i 2016 en række debatmøder i samarbejde med Politiken LIVE om bl.a. terrorfrygtens konsekvenser for samfundet. Læs mere om projektet her. I denne sammenhæng søger vi sponsorater til bl.a.:

 • Arrangementsponsor på de enkelte debatmøder, eller eventuelt hovedsponsorat på hele “Frygtens Pris?”

Andre sponsorater kunne f.eks. omfatte:

 • Frivilligforplejning – kaffe, vand og aftensmad til omkring 10 frivillige pr. debatmøde
 • Markedsføringsmateriale – grafik og print af plakater, programmer m.m.
 • Scenesponsor – Sceneopsætning og design
 • Lyd- og videosponsor – teknologisk udstyr til bl.a. podcastproduktion

Vi kan hjælpe din virksomhed med at blive markedsført som en samfundsansvarlig medspiller. Vi er mere end glade for at modtage ideer fra dig. Hvis LM har fanget din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.

Kontakt os! Så tager vi en dialog omkring mulighederne.

Kontakt:
E: info@levendemenneskerettigheder.dk
M: +45 4299 1140