Helle Holm Thomsen fra Advokatkompagniet er Menneskerettighedsambassadør, og for hende giver det mening at engagere sig i samfundet samtidig med at hun får mulighed for opkvalificering

“Jeg meldte mig som menneskerettighedsambassadør, fordi det lå naturligt for mig qua mine specialer inden for udlændingeret og menneskerettigheder, og hvorfor jeg tænkte, at jeg kunne bidrage med relevant viden. Samtidig er det jo et interesseområde, som jeg brænder for.”

Titlen som Menneskerettighedsambassadør er eksklusiv for advokater og advokatfuldmægtige og det er Levende Menneskerettigheder der står bag initiativet.  

Som ambassadør får du pointgivende kurser, presseomtale samt god profilering og dialog med dit lokalsamfund. Samtidig bliver du en del af et større landsdækkende netværk af advokater og fuldmægtige.

Der er mange gode grunde til at blive menneskerettighedsambassadør og ifølge Helle Holm Thomsen er der sket et skred i forhold til hvordan vi ser på menneskerettighederne herhjemme og det har konsekvenser:

“Igennem de sidste år ser man især indenfor udlændingerettens og strafferettens område en tendens til, at man i Danmark ønsker at gå til grænsen af menneskerettighederne. Man kan se i flere af de seneste lovændringer inden for udlændingerettens område, at man skriver i forarbejderne, at man ved, at der er en risiko for, at loven vil være i strid med menneskerettighederne. Der er således sket et betydelig skred allerede fra dansk side i forhold til menneskerettighederne, og det har menneskelige konsekvenser, så som f.eks. visse af syrerne som ikke kan få familiesammenføring med familiemedlemmer i de første tre år de er i landet. Det er vel og mærke familiemedlemmer, som selv opfylder kriterierne som værende flygtning.

Derudover er der hele spørgsmålet omkring regerings ghettoplan og hvor man tvinger folk til at flytte, og hvortil man kan spørge sig selv, om det overhovedet er sagligt begrundet. For nyligt hørte jeg et oplæg fra nogle danskere, som er med i Helsinki Komiteen, og som siger at for få år siden var Danmark et mønstereksempel i forhold til fængselsforhold, men nu sker der pludselig også ting inden for dette områder, hvor vi bevæger på eller over kanten af menneskerettighederne.”

Som ambassadør kan du vælge at blive en del af tiltaget “Book en Advokat” hvor du er med til at skabe en vigtig debat om menneskerettighederne med unge.  

Ved kortere undervisningsforløb i folkeskoler og på gymnasier, faciliterer du et af Levende Menneskerettigheders digitale dilemmaspil og er med til at sikre at næste generation kan tage stilling til menneskerettighederne på et oplyst grundlag.

 

Dilemmaspillet er et redskab, der gør det let at engagere eleverne i samfundsrelaterede spørgsmål og derudover kan der trækkes paralleller til dit eget arbejde. Det er i sidste ende ambassadørernes helt eget valg, hvor mange timer de vil stille til rådighed for undervisning.

Helle Holm Thomsen mener, at det er vigtigt at have debatten med de unge – især fordi de ikke nødvendigvis har en historisk fornemmelse, hvorfra vores rettigheder kommer:

“Menneskerettighederne blev jo til af en vigtig grund, nemlig at beskytte minoritetsgrupper, som f.eks. jøderne efter anden verdenskrig. Et demokrati som ikke sikrer beskyttelse af minoriteterne er ikke et ordentligt demokrati, og det er jo netop det, som menneskerettighederne blandt andet skal sikre. Derfor tænker jeg, at det er vigtigt at skabe debat om menneskerettighederne.”

Helle Holm Thomsen er ikke i tvivl om hvorfor advokater skal være ambassadører for menneskerettighederne:
“Advokater har jo altid været tænkt at have en vagthundsrolle, og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at advokater involverer sig som menneskerettighedsambassadører.”

Det koster 5.000 kr. årligt at være ambassadør – et fradragsberettiget beløb, der sikrer at Levende Menneskerettigheder kan fortsætte sit arbejde med at formidle og informerer om menneskerettighederne i samarbejde med advokater i hele landet. Se mere om at blive ambassadør her

 

 

 

Logo LM

Dreyers fond

2021-03-09T09:04:45+00:00