Få tilsendt de nyeste indlæg, arrangementer og andre nyheder fra Levende Menneskerettigheder via vores nyhedsbrev!

Tilmeld din mailadresse nedenfor - så sender vi dig løbende aktuelt fra Levende Menneskerettigheders aktiviteter.

Det vi gør

Vi styrker forståelsen for og kendskabet til menneskerettighederne gennem levende formidling og som vidensressource-center.

Vi udvikler levende undervisning til elever og lærere i folkeskolen, gymnasier og på erhvervsuddannelserne.

Vi etablerer netværk for undervisning og oplysning mellem engagerede advokater og skoler, institutioner og foreninger.

Om os
  • Levende Menneskerettigheder er Danmarks unikke vidensressource-center, der puster nyt og anderledes liv i menneskerettighederne. Vi arbejder for, at de værdier, den etik og den moral, som menneskerettighederne byder, bliver et mellemmenneskeligt og nærværende anliggende med rettigheder såvel som forpligtelser, nationalt og internationalt

  • Levende Menneskerettigheder vil være en pioner udi at udvikle menneskerettigheder til igen også at være et mellemmenneskeligt anliggende, så tankerne, normerne og værdierne bag dem får fornyet fodfæste i mellemmenneskelige erfaringer. Hvor implementering og efterlevelse ikke udelukkende deponeres hos staten. Hvor menneskerettigheder ikke alene er noget staten skal acceptere og sikre for borgere, men også noget, som borgerne – rettighedshaverne – får en aktiv og ansvarlig rolle i at udfylde og definere.

  • LM er en lille dansk-baseret civilsamfundsorganisation med fokus på menneskerettighedsspørgsmål. Vi er samlingsstedet for diskussionen om menneske-rettighedernes rolle i det moderne samfund. Som vidensressource-center indsamler og skaber vi ny viden, og formidler denne gennem oplysningsaktivi-teter og undervisningsprojekter fokuseret på social kapacitetsopbygning.

Seneste indlæg