Få tilsendt de nyeste indlæg, arrangementer og andre nyheder fra Levende Menneskerettigheder via vores nyhedsbrev!

Tilmeld din mailadresse nedenfor - så sender vi dig løbende aktuelt fra Levende Menneskerettigheders aktiviteter.

Det vi gør

Vi styrker forståelsen for og kendskabet til menneskerettighederne gennem levende formidling og som vidensressource-center.

Vi udvikler levende undervisning til elever og lærere i folkeskolen, gymnasier og på erhvervsuddannelserne.

Vi etablerer netværk for undervisning og oplysning mellem engagerede advokater og skoler, institutioner og foreninger.

Om os
  • Levende Menneskerettigheder er Danmarks unikke vidensressource-center, der puster nyt og anderledes liv i menneskerettighederne. Vi arbejder for, at de værdier, den etik og den moral, som menneskerettighederne byder, bliver et mellemmenneskeligt og nærværende anliggende med rettigheder såvel som forpligtelser, nationalt og internationalt

  • Levende Menneskerettigheder vil være en pioner udi at udvikle menneskerettigheder til igen også at være et mellemmenneskeligt anliggende, så tankerne, normerne og værdierne bag dem får fornyet fodfæste i mellemmenneskelige erfaringer. Hvor implementering og efterlevelse ikke udelukkende deponeres hos staten. Hvor menneskerettigheder ikke alene er noget staten skal acceptere og sikre for borgere, men også noget, som borgerne – rettighedshaverne – får en aktiv og ansvarlig rolle i at udfylde og definere.

  • LM er en lille dansk-baseret civilsamfundsorganisation med fokus på menneskerettighedsspørgsmål. Vi er samlingsstedet for diskussionen om menneske-rettighedernes rolle i det moderne samfund. Som vidensressource-center indsamler og skaber vi ny viden, og formidler denne gennem oplysningsaktivi-teter og undervisningsprojekter fokuseret på social kapacitetsopbygning.

Seneste indlæg
  • Jeg synes, at de basale rettigheder eller behov er vigtige og bliver i stigende grad vigtigere at holde fast i. Vi har lidt glemt historien. Vi har hørt om krig, vi har set om krig, men ikke haft krig tæt på. Vi har en idé om, at det aldrig kan komme hertil. Det, synes jeg, er lidt naivt.

  • Flygtningekonventionen, som der hidtil har været bred international tilslutning til, er kommet under pres efter navnlig Syrien-krisen. Projektet ”Flygtningene Kommer” vil gennem en debatmøderække, et dilemmaspil og nye undervisningsmaterialer sætte fokus på de spørgsmål og dilemmaer, som flygtningekrisen har sat også Europa og Danmark i.

    Det skal du hjælpe os med.

  • Interview med Nazila Kivi om menneskerettighedernes tilgængelighed